danas je 25.9.2023

Input:

Kako prodavati otpad od bakra?

6.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

D.o.o. planira prodavati otpad (bakar) nastao kao dio proizvodnog procesa (kabeli od bakra).

E sad vidim ovaj dio u članak 10. stavak (4) Pravilnika o gospodarenju otpadom izmjenama Pravilnika NN 121/15:Stavak (4) Pod obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom NE SMATRA se:1. prodaja proizvodnog otpada koji je nastao obavljanjem redovnog poslovanja prodavatelja tog otpadaPo tome ispada da ne trebamo doregistraciju naših