danas je 26.9.2023

Input:

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

7.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom autor daje prikaz javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga koji namjerava objaviti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske provelo je u periodu od 25. veljače do 5. ožujka 2022. godine savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, time da je sam tekst navedenog poziva dostupan putem sljedećeg linka: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19974

Kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine donijela Odluku o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., nadležno tijelo za dodjelu bespovratnih sredstava u smislu provedbe ovog Poziva je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Navedeni javni poziv pokrenut je u okviru NPOO komponente C1. Gospodarstvo, podkomponente C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reforme C1.3. R2 Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom i investicije C1.3. R2-I1 - Program smanjenja odlaganja otpada, koji obuhvaća i ulaganja u izgradnju i opremanje postrojenja za obradu odvojeno sakupljenog biootpada. 

Predmet Poziva je povećanje kapaciteta Republike Hrvatske za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada  radi usklađenja s ciljem Europske unije do 2025. - najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te do 2035. smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Poziv je u skladu Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH) koji utvrđuje ciljeve i mjere gospodarenja komunalnim otpadom te planiranu infrastrukturu, opremu i uređaje potrebne za ostvarivanje zadanih ciljeva, jer izravno doprinosi provedbi Cilja 1. PGO RH „Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom“, odnosno Cilja 1.3. „Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada“ kojeg je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu te Mjere 1.3.2.