danas je 27.9.2023

Input:

Izvoz otpadne plastike (zeleni popis, B3010)

31.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Ukoliko želimo izvesti otpadnu plastiku u državu članicu OECD-a, moramo li poslati otpadnu plastiku na analizu ili je dovoljno ispuniti obrazac Priloga VII. te sklopiti ugovor?

Odgovor:

Prekogranični promet otpadnom plastikom reguliran je Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.: Uredba) te odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21: Zakon). Vezano na ovu problematiku dobro je vidjeti i CORRESPONDENTS' GUIDELINES No. 12.

Obzirom da u upitu spominjete Prilog VII, pretpostavljamo