danas je 22.5.2024

Input:

Izvješća o stanju okoliša - obveza države, županija, Grada Zagreba i velikih gradova

26.4.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izrada i usvajanje Izvješća o stanju okoliša (u daljnjem tekstu Izvješće) zakonska je obveza županija, Grada Zagreba i velikih gradova, u skladu sa članku 59. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15). Nadležna upravna tijela županije, Grada Zagreba i velikih gradova imaju obvezu izrade ovog dokumenta svake četiri godine. Njime se prati ne samo stanje okoliša na području županije, grada i općina, već i evaluira efikasnost i uopće primjerenost mjera koje su bile provođene u prethodnom razdoblju. U konačnici, svrha Izvješća je praćenje ostvarivanja ciljeva iz područja zaštite okoliša, a koje su županije, Grad Zagreb i veliki gradovi zacrtali svojim Programom zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Program). Izvješće izrađuje upravni odjel županije, Grada Zagreba i velikog grada nadležan za pitanja okoliša, a usvaja ga predstavničko tijelo