danas je 26.9.2023

Input:

Izmjena Zakona o zaštiti zraka

2.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o zaštiti zraka određuje se nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, upravni i inspekcijski nadzor.

Intencija zakonodavca za novim zakonskim promjenama u tom području proizlazi između ostaloga radi donošenja strožih zakonskih normi vezano uz nadležnosti jedinica lokalne samouprave ili grada Zagreba za provedbu mjera definiranih akcijskim planovima, odnosno u dijelu koji se odnosi na kažnjavanja čelnika jedinica lokalne samouprave ili grada Zagreba ukoliko se mjere ne provode, a što će rezultirati kvalitetnijim akcijskim planovima, te većom odgovornošću u provedbi.

U tu svrhu izrađen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je nakon zakonodavne procedure rezultirao konačnim prijedlogom Zakona, te je stupio na snagu 28. svibnja 2022. godine.

Stoga će u nastavku teksta biti više riječi o najznačajnijim promjenama u predmetnom području.

Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Zagreba dužno je dostaviti akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka nadležnom Ministarstvu na mišljenje o prihvatljivosti akcijskog