danas je 27.9.2023

Input:

ISO 14001:2015 - Sustav upravljanja okolišem

3.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prva norma ISO 14001 je objavljena 1996. godine. Od tada do danas je ona prošla svoje promjene te je trenutno važeće izdanje norme iz 2015. godine - ISO 14001:2015.

ISO 14001 je norma koja je namijenjena za sve organizacije bilo proizvodne ili uslužne bez obzira na veličinu istih (kapacitete, broj zaposlenih i slično). Ispunjavanjem zahtjeva koje ova norma definira, svaka organizacija si osigurava sustavan pristup i kontrolu nad svojim utjecajima na okoliš i ostvaruje preduvjete za njihovo smanjivanje.

Odluka o implementaciji ove norme je dobrovoljna i leži na najvišoj upravi da procjeni prednosti uvođenja i certificiranja prema zahtjevima ove norme.

Sam postupak implementacije kreće od takozvane GAP analize gdje se postojeće stanje u organizaciji uspoređuje sa zahtjevima normi te se procjenjuje stupanj odstupanja (gap engl. – praznina, jaz) i potrebne aktivnosti da se postigne sukladnost.

Ako gledamo samu strukturu norme, ona ima deset poglavlja ali sami zahtjevi su definirani poglavljima četiri do deset koji u stvari predstavljaju poznati  PDCA krug (plan/planiraj-do/provedi-check/provjeri-act/djeluj) i to:

  1. Planiraj kroz poglavlja 4, 5 i 6,
  2. Provedi kroz poglavlja 7 i 8,
  3. Provjeri kroz poglavlje 9,
  4. Djeluj kroz poglavlje 10.

Od prva tri poglavlja koja se odnose na