danas je 26.9.2023

Input:

Ishođenje okolišne dozvole za odlagalište u sanaciji

18.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo odlagalište koje je u postupku sanacije. Ustvari, otvoreno je gradilište, ali radovi još nisu počeli. Zanima me je li moguće već pokrenuti postupak ishođenja okolišne dozvole? Molim Vas da to potkrijepite zakonskom regulativom.

Odgovor:

Zakonom o zaštiti okoliša Okolišna dozvola je dozvola za rad postrojenja u pisanom obliku koja se izdaje temeljem jedinstvenog postupka utvrđivanja mjera zaštite okoliša koja je propisana odredbama zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) na snazi 1. 1. 2019. godine.

Člankom 97 Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj: 78/15) okolišna dozvola se izdaje nakon izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, što znači da za