danas je 22.5.2024

Dokumenti zaštite okolišavideo

24.7.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:15:23

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Izvješća o stanju okoliša - obveza države, županija, Grada Zagreba i velikih gradova

26.4.2016, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveze u provođenju poslova zaštite okolišaArhiva

11.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvjeti za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš

1.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okolišaArhiva

26.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Sustav gospodarenja EE otpadom i obveze dionika u 2019. godiniArhiva

14.6.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Inspekcijski nadzor gospodarenja otpadom

2.2.2024, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD (EE OTPAD) Kako organizirati predaju otpada ovlaštenom sakupljaču?

27.6.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

DONESEN PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA

8.6.2016, Alan Vajda mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

25.6.2020, Izvor: Verlag Dashöfer

Donesen novi Pravilnik o odlagalištima otpada

16.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene koje donosi novi Pravilnik o odlagalištima otpada

2.5.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

17.7.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Pravilnik o gospodarenju otpadom

15.9.2022, Izvor: Narodne novine

Pravilnik o ukidanju statusa otpadaJamstvo

25.5.2023, Izvor: Narodne novine

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

16.3.2023, Izvor: Narodne novine

Zakon o održivoj uporabi pesticida

19.4.2022, Izvor: Narodne novine

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine

1.4.2022, Izvor: Narodne novine

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: