danas je 26.9.2023

Input:

Gospodarenje otpadom u Slovačkoj 2016.

11.4.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 1. siječnja 2016. u Slovačkoj proizvođači proizvoda obvezni su osigurati da se njihovi proizvodi u konačnici moguće više (do 2020. godine najmanje 50%) dovode u procese iskorištavanja.

 

Cilj – više oporabiti i izbjeći odlaganje

U Slovačkoj se još uvijek odlaže dvije trećine količine komunalnog otpada. Još uvijek je reciklaža otpada izuzetak. Samo  tri posto količine komunalnog otpada se reciklira! Procjenjuje se da je za povećanje udjela reciklaže nužno usvojiti nove tehnologije (Know-now). Novim se propisima potiče se odvajanje otpada na mjestu nastanka, te odvojeno sakupljanje i ponovo korištenje odnosno reciklaža (G. Schulze, Germany Trade & Invest). Cilj je, što je ujedno i obveza prema EU, do 20202. godine u Slovačkoj jamčiti reciklažu od najmanje 50 % papira, metala, plastike i stakla.

Inače u Slovačkoj postoji 124 odlagališta raspoloživog kapaciteta 880.000 m3, te 13 spalionica (3 spalionice za komunalni otpad, te 5 spalionica za medicinski – bolnički otpad). U tijeku je realizacija velikog broja investicijskih projekata za sortiranje i reciklažu otpada, uz podršku EU.

                        Gospodarenje otpadom u Slovačkoj 2014. godine

                     (Izvor: http://www.statistics.sk, EU recycling 02/16)

            Stavka                                              Ukupni otpad         Komunalni otpad

Proizvodni otpad (milijuni tona)                             9,06                           1,84

Broj stanovnika (milijuni)                                                 5,4   (2011.)

Specifična količina otpada (kg/stanovnik)                1700                         341

Iskorištavanje otpada (posto)                          48,3 %                      29,1 %

Od toga:

Reciklaža                                                           (22,3 %)                 (2,7 %)

Iskorištenje energije                                            (3,5 %)                  (10,1 %)

Kompostiranje                                                     (9,6 %)                   (7,9 %)

Ostali načini iskorištavanja                                   (12,9 %)                   (8,4 %)

 Zbrinjavanje otpada                                        48,3