danas je 27.9.2023

Input:

Gospodarenje otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača

27.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li proizvođač proizvoda dužan osigurati preuzimanje otpada (otpadne ambalaže) koja nastaje od uporabe proizvoda?

Odgovor:

Pretpostavljam da se ne radi o proizvođaču pića pa se ovaj odgovor odnosi sve proizvođače, osim proizvođače pića.

Zakonom o gospodarenju otpadom (dalje u tekstu: Zakon) je definirano da je proizvođač proizvoda dužan osigurati preuzimanje otpada koji nastaje od uporabe proizvoda. Isti članak Zakona (čl.92) definira da se način izvršenja propisuje posebnim pravilnikom. U ovom slučaju radi se o Pravilniku o