danas je 26.9.2023

Input:

Gospodarenje ambalažnim otpadom u RH 2013.- 2014.

22.12.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Polovicom 2013. godine RH primljena je u EU. Već je prethodno navedeno da je te godine „Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu“ (NN 97/05) iz 2005. godine još jednom u dva navrata dopunjen: NN 38/13 i 86/13.

Ostvareni rezultati u odvojenom prikupljanju ambalažnog otpada prikazane su u sljedećoj tablici:

Prijavljene i evidentirane količine ambalažnog otpada u tonama:

Od 2006. godine (207.823 t) do 2014. godine (294.704 t) smanjene su količine ambalažnog otpada stavljene na tržište RH za 3.119 t odnosno za oko 1,5 posto! Zanimljivo je uočiti da je najveća količina u RH stavljena na tržište 2007. godine (220.513 t), a najmanja 198.570 t (2013. godina). Razlika između najveće i najmanje količine ambalažnog otpada je oko 22.000 tona odnosno 10 posto ukupne količine.

Sakupljene i evidentirane količine otpadne ambalaže redovito u promjenama slijede promjene količina ambalaže stavljene na tržište. Tako je u 2008. godine evidentirano i sakupljeno na tržište čak 272.978 tona, a najmanja količina ambalažnog otpada evidentirana i sakupljena je 2013. godine 116.796. tona.

Odvojeno sakupljanje (i reciklaža) otpadne ambalaže u svijetu i u RH izaziva uvijek brojne prijepore. Osobito velike diskusije u RH