Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD (EE OTPAD) Kako organizirati predaju otpada ovlaštenom sakupljaču?

27.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 42/14 48/14 NN 107/14 , NN 139/14) propisane su obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme – od dizajnera i proizvođača proizvoda, prodavatelja, sve do osoba uključenih u sakupljanje, oporabu ili zbrinjavanje EE otpada.

Pravne i fizičke osobe – obrtnici koji EE opremu stavljaju na tržište (uvoz/unos/proizvodnja) u Republici Hrvatskoj, obvezni su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost platiti naknadu temeljem količine proizvoda koju stavljaju na tržište. Za potrebe obračuna naknade Fondu je potrebno dostaviti podatke na obrascu Izvješće Proizvođača EE opreme (IU/PEEO). Obrazac IU/PEEO dostavlja se Fondu na mjesečnoj osnovi, do 5. u mjesecu za prethodni mjesec), na adresu Radnička 80 ili na e-mail adresu: naknade@fond.hr (ovjereno potpisom i pečatom).

Odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN 143/12), propisano je da obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja EE otpada koji izvoze određene količine EE opreme iz RH, imaju pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezenu EE opremu temeljem jedinstvene carinske deklaracije, umanjen za određene troškove obrade zahtjeva.

Podatke o izvozu potrebno je dostaviti na obrascu - Izvješće Izvoznika EE opreme (IU/PEEO).

Obrasci i detaljnije upute su raspoloživi na poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_gospodarenja_ee_otpadom/.

Prihode od naknada Fond koristi za financiranje troškova sakupljanja i oporabe EE otpada.

Posjednici EE otpada (npr. tvrtke proizvođači otpada, prodavatelji i dr.) mogu besplatno predati EE otpad ovlaštenim sakupljačima. Pri angažiranju ovlaštenog sakupljača, potrebno je voditi računa o kategoriji EE otpada.

Pravilnik određuje 10 kategorija EE otpada:

  1. Veliki kućanski uređaji
  2. Mali kućanski uređaji
  3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
  4. Oprema široke potrošnje za razonodu
  5. Rasvjetna oprema
  6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
  7. Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
  8. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
  9. Instrumenti za nadzor i upravljanje
  10. Samoposlužni aparati

Detaljniji opisi unutar pojedine kategorije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: