danas je 25.9.2023

Input:

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD (EE OTPAD) Kako organizirati predaju otpada ovlaštenom sakupljaču?

27.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 42/14 48/14 NN 107/14 , NN 139/14) propisane su obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme – od dizajnera i proizvođača proizvoda, prodavatelja, sve do osoba uključenih u sakupljanje, oporabu ili zbrinjavanje EE otpada.

Pravne i fizičke osobe – obrtnici koji EE opremu stavljaju na tržište (uvoz/unos/proizvodnja) u Republici Hrvatskoj, obvezni su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost platiti naknadu temeljem količine proizvoda koju stavljaju na tržište. Za potrebe obračuna naknade Fondu je potrebno dostaviti podatke na obrascu Izvješće Proizvođača EE opreme (IU/PEEO). Obrazac IU/PEEO dostavlja se Fondu na mjesečnoj osnovi, do 5. u mjesecu za prethodni mjesec), na adresu Radnička 80 ili na e-mail adresu: naknade@fond.hr (ovjereno potpisom i pečatom).

Odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN 143/12), propisano je da obveznici plaćanja naknade zbrinjavanja EE otpada koji izvoze određene količine EE