Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Dozvola za gospodarenje otpadom

28.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.2.1 Dozvola za gospodarenje otpadom

Marijana Matić, dipl.ing.

Ljubazno molimo pomoć vezano uz izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i njihov status valjanosti. Uvidom u stanje dozvola za tvrtku s kojom surađujemo po pitanju sakupljanja i zbrinjavanja otpada na stanicama registra dozvola uvidjeli smo da je rok valjanosti istekao te da nije zaprimljen novi zahtjev za njeno produljenje. Kada smo tvrtku kontaktirali po tom pitanju, njihovo objašnjenje je bilo da se dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ne izdaju na određeni rok. Navode da je u roku do maksimalno 5 godina od izdavanja dozvole nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu dužno provesti provjeru okolnosti postoje li razlozi za opoziv. S obzirom na to da u nadležnosti nadležnog tijela dozvola vrijedi do opoziva. Ovdje se nadovezuju na Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji regulira sve po pitanju dozvola člancima 86. – 101., a posebno na članke 86., 96. i 101. Kako nismo sigurni u ispravnost konotacije, ljubazno molimo dodatno pojašnjenje.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13,73/17,14/19 i 98/19) i članak 86. propisuje što sve dozvola za gospodarenje otpadom određuje pa je tu između ostalog u stavak 6. koji kaže da se u dozvoli određuje i rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom. Dakle to je datum koji piše na dozvoli, a koji se pogrešno tumači kao datum do kad je dozvola valjana, a ispravno je kao datum do kojeg je nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu dužno obaviti provjeru okolnosti.

U prilog tome govori članak 96.

Članak 96.

(1) Tijelo iz članka 85. ovoga Zakona rješenjem može izmjeniti pravo dodijeljeno dozvolom za gospodarenje otpadom, privremenom dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije:

1. na prijedlog stranke ako se taj prijedlog u bitnim pretpostavkama temelji na istom činjeničnom stanju na temelju kojeg je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom ili dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

2. kada su se promijenile okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom, privremenom dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(2) Provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije provodi po službenoj dužnosti tijelo iz članka 85. ovoga Zakona najmanje jednom u pet godina.

(3) Tijelo koje provodi provjeru okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije zaključkom obavještava stranku o pokrenutom postupku i daljnjem

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: