danas je 25.9.2023

Input:

Dozvola za gospodarenje otpadom

25.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo Dozvolu za sakupljanje neopasnog otpada pod KB 080318 I 160216. Radi li se za novi ključni broj (16 02 14) nadopuna Dozvole ili se ishodi cijela nova dozvola? Naime za prazne tonere su nas iz Njemačke i Poljske tražili KB 160216, sad traže 16 02 14.

Odgovor:

Sukladno članku 85. Zakona o