danas je 25.9.2023

Izmjena i nadopuna Zakona o zaštiti okoliša

15.7.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša NN 12/18

5.3.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveze u provođenju poslova zaštite okolišaArhiva

11.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvjeti za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš

1.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izvješća o stanju okoliša - obveza države, županija, Grada Zagreba i velikih gradova

26.4.2016, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

POVJERENIK ZA OTPAD

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o zaštiti zraka

3.1.2020, Izvor: Narodne novine

Zakon o zaštiti od buke

20.2.2009, Izvor: Narodne novine

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenjaArhiva

20.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza polaganja stručnog ispita

27.5.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Nova uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

26.1.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ishođenje okolišne dozvole za odlagalište u sanaciji

18.3.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Polaganje stručnog ispita iz područja zaštite okolišaArhiva

4.10.2019, Mira Zovko, mr.sc, Izvor: Verlag Dashöfer

Uvjeti za izdavanje znaka zaštite okoliša EU( EU Ecolabel)

1.6.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Održivo gospodarenje otpadom

12.3.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Devet razloga zašto u poslovanje svoje tvrtke uvesti EMAS

4.5.2016, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pokrenut sustav dojave odbačenog otpada

28.10.2019, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarimaArhiva

10.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Primjena odredbi Direktive 2008/99/ez radi zaštite okoliša putem kaznenog prava

8.2.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

6.7.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

DONESEN PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA

8.6.2016, Alan Vajda mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Provedba mjera za otklanjanje šteta u okolišu

1.7.2021, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Arhiva

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020

Izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom

17.11.2016, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

S testnim radom počeo sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO

8.1.2020, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Postupak izdavanja okolišne dozvole u Republici HrvatskojArhiva

23.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Promjene koje donosi Prijedlog novog pravilnika o registru onečišćavanja okoliša

14.10.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveze poslodavca kod gospodarenja otpadom

23.2.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mjerila za smanjeni utjecaj na okoliš u turističkoj djelatnosti

1.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uređena tj. usklađena odlagališta otpada

24.11.2015, dr. sc. Zlatko Milanović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Što je sve potrebno da bi d.o.o. trgovalo otpadom bez da ulazi u bilo kakav zakonski prekršaj?

19.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Bioreaktorsko odlagalište i centri za gospodarenje otpadom

23.11.2015, dr. sc. Zlatko Milanović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s: