danas je 22.5.2024

Input:

Dnevni pokrov odlagališta komunalnog otpada

18.4.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Neprocjenjivo su veliki rizici odlaganja otpada. Naročito su veliki rizici kod odlaganja neobrađenog otpada na neuređeno odlagalište tj. smetlište. Brojna su izuzetno loša dosadašnja iskustva s korištenjem smetlišta. Zato nitko i nigdje ne prihvaća novu lokaciju, ne za smetlište, već ni za uređeno tj. usklađeno odlagalište. Konkretno čelnik JLS (Jedinice lokalne samouprave) koji prihvati gradnju novog odlagališta otpada, ima vrlo male šanse da bude ponovo izabran.  Zato je odlagalište otpada neželjena građevina.

Tehničkim mjerama rizici odlaganja neobrađenog otpada mogu se smanjiti, ali nikada se ne mogu potpuno otkloniti. Cilj suvremenog sustava gospodarenja otpadom je izbjeći odlaganje otpada („zero landfill“). To je između ostalog i cilj koji je, ulaskom u EU, Republika Hrvatska dužna postupno ostvariti. Također je prijedlogom nove Direktive EU vezanom uz cirkularno gospodarstvo („zero waste“) utvrđena obveza smanjivanja odlaganja na 10 % i to 2030. godine. Međutim odlagalište otpada je još uvijek i u Republici Hrvatskoj i u EU i naročito u svijetu neizbježna građevina.

Kod odlaganja otpada u osnovi se razlikuju:

  • globalni rizici (gubitak sirovina i djelomično energije, emisije stakleničkih plinova),
  • lokalni rizici (buka, prašina, neugodni mirisi, insekti, ptice glodavci, ugroze površinskih i podzemnih voda, požari, eksplozije, otrovanja CO2, raznošenje laganih frakcija otpada itd.). 

Za operatora odnosno voditelja odlagališta od ključne važnosti su lokalni rizici, koji izravno djeluju naročito na ljude i okolni živi svijet. Svaki od lokalnih negativnih čimbenika ima sasvim osobite neželjene učinke. Nikako ne treba zanemariti činjenicu da lokalni rizici mogu štetno utjecati i na osoblje koje radi na odlagalištu, kao i na zaposlenike korisnika odlagališta.

Dnevni je pokrov važna mjera sprječavanja štetnih lokalnih utjecaja na okoliš i naročito na zdravlje ljudi.

Na uređenim tj. usklađenim odlagalištima redovito se izvodi dnevni pokrov. Dnevni se pokrov isključivo izvodi na radnoj odnosno svakodnevno otvorenoj plohi odlagališta. Zbog toga način izvođenja dnevnog pokrova treba prvenstveno prilagoditi potrebama nadzora i urednog prihvata novog otpada. U svakom slučaju projektant odlagališta odnosno projektant sanacije odlagališta treba, ovisno od lokalnih uvjeta, odrediti izbor materijala i način izvođenja dnevnog pokrova. Voditelj odlagališta treba biti uključen u promišljanje projekta dnevnog pokrova. Loš dnevni će pokrov uzrokovati brojne i česte probleme, naročito golemo nezadovoljstvo lokalnog stanovništva.

Osobito je važno naglasiti da je ispravan dnevni pokrov prvenstveno u interesu operatora tj. voditelja odlagališta!

Osobito je važna funkcija dnevnog pokrova smanjiti otjecanja oborina u tijelo odlagališta te time smanjiti količinu procjedne vode. Dnevni će pokrov spriječiti i neželjene emisije odlagališnog plina. Kod ispravno