Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Članak

31.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.07 Uvod

Ivana Lukić

2019.07.1 Članak

Ivana Lukić

2019.07.1.1 Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpada

mr.sc. Mira Zovko

Električni i elektronički otpad u svojim komponentama ima opasne tvari, pa se ne smije nalaziti ni u glomaznom, a niti u komunalnom otpadu. Sakuplja se odvojeno od ostalih vrsta otpada. Njegovi se opasni dijelovi izdvajaju i zbrinjavaju na odgovarajući način, a neki se neopasni dijelovi, poput plastike, mogu ponovno iskoristili za izradu nekih drugih proizvoda.

Vrste električnih i elektroničkih uređaja i opreme

Električni i elektronički uređaji i oprema (EE-oprema) su proizvodi koji za djelovanje koriste električnu energiju ili elektromagnetsko polje. U ovu skupinu ulazi i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje. Ovakvi se uređaji i oprema koriste pri naponu do 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju. Kada se zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj EE-oprema odbaci, takva oprema i uređaji tada postaju električni odnosno elektronički otpad (EE-otpad). EE-otpad se prema mjestu nastanka dijeli na EE-otpad iz kućanstva i EE-otpad koji nastaje u gospodarstvu (industrija, obrt i slično).

Razlikujemo 10 vrsta EE-opreme:

veliki kućanski uređaji, npr. električni štednjaci, strojevi za pranje rublja, hladnjaci

mali kućanski uređaji, npr. usisavači, glačala, tosteri, uređaji za sušenje kose

oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije, npr. računala, pisači, kopirna oprema, kalkulatori, telefoni, mobiteli

oprema široke potrošnje za razonodu, npr. radio i TV aparati, videokamere, hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti

rasvjetna oprema

električni i elektronički alati, npr. bušilice, pile, šivaći strojevi

igračke, oprema za razonodu i športska oprema, npr. videoigre, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje i sl.

medicinski uređaji, npr. uređaji za dijalizu, kardiološki uređaji, analizatori, radioterapijska oprema

instrumenti za nadzor i upravljanje, npr. detektori dima, termostati, instrumenti za nadziranje i sl.

samoposlužni aparati, npr. automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka, za izdavanje novca i sl.

Recikliranje (oporaba) električnog i elektroničkog otpada

Otpad se prema svojstvima dijeli na neopasni, opasni i inertni. EE-otpad spada u posebne kategorije otpada (PKO), kao i u red opasnog otpada, budući da se u takvom otpadu nalaze opasne tvari koje su sadržane u EE-opremi. To su prije svega toksični metali (olovo, kadmij, živa i dr.) te polibromirani bifenili - PBB i polibromirani difenil eteri – PBDE. Budući da je EE-otpad klasificiran kao opasni otpad, on je smije biti komponenta komunalnog ili glomaznog otpada. Osim toga, EE - otpad sadrži i plastiku, metale te slične materijale koji se kao sekundarne sirovine nakon recikiranja (oporabe) mogu dalje koristiti u proizvodnji nekih novih proizvoda.

Postupak ponovne obrade otpada, kojim se izdvajaju sekundarne sirovine, naziva se oporaba. Osim toga, oporabom se smatra i uporaba otpada u energetske svrhe. Ipak, neki se dijelovi EE-otpada ne mogu ponovno iskoristiti, pa se zbrinjavaju na ekološki prihvatljiv način.

Postoji nekoliko faza recikliranja EE-otpada:

odvojeno sakupljanje

skladištenje

rastavljanje i sortiranje

usitnjavanje i odvajanje

Odvojeno sakupljanje

Za građane je odlaganje otpada osigurano u reciklažnim dvorištima ili u trgovinama, gdje prilikom prodaje EE-opreme trgovci preuzimaju EE-otpad od posjednika u kućanstvima (zamjena „jedan za jedan”), bez naknade. Prodavatelj je, primjerice, obvezan preuzimati štedne žarulje bez naknade i obveze kupnje, kao i bez obzira na proizvođača i na tip žarulje. Prodavatelj EE-opreme dužan je vidnome mjestu na prodajnom mjestu (ulaz za kupce) informirati kupca o mogućnostima predaje, a po potrebi i usmeno informirati o načinu i uvjetima preuzimanja. Osim toga, serviser je unutar svog poslovnog prostora dužan besplatno preuzeti EE-opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je neisplativ.

Osim toga, na području Hrvatske za građane je osiguran besplatan odvoz svih vrsta EE-otpada:

pozivom na besplatni telefon 0800 444 110

slanjem SMS poruke na tel. broj 098 444 110

putem elektroničke pošte na: prijava@eeotpad.com

unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com

Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište. Ako je ukupna masa EE-otpada veća od 30 kilograma, može se pozivom angažirati sakupljač EE-otpada, koji je obvezan unutar 20 dana i bez naknade preuzeti taj otpad, nakon čega ga predaje obrađivaču. Informacije o sabirnim centrima

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: