danas je 22.5.2024

Input:

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

5.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.07.1.3 Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

Alan Vajda, mag.iur.

Bazelska konvencija danas predstavlja najopsežniji globalni sporazum u području okoliša o opasnom otpadu i drugim vrstama otpada, time da se njome nastoji zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš od štetnih učinaka do kojih može doći zbog proizvodnje, prekograničnog prometa i zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada.

Nastavno na navedeno, Bazelska konvencija uvedena je u pravo Europske unije Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o sigurnim pošiljkama otpada unutar Europske unije i između Europske unije i trećih zemalja.

Bazelskom konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju uspostavljena su pravila na temelju načela „onečišćivač plaća“, što znači da je onaj gospodarski subjekt koji prouzroči štetu u okolišu odgovoran za istu te je dužan poduzeti sve potrebne mjere sprečavanja ili otklanjanja, odnosno snositi sve nastale povezane troškove.

Područje primjene

Navedenom konvencijom se uređuje prekogranični promet zbrinjavanja opasnog otpada i drugih