Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38.

11.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.5 Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – Članak 38.

mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.


(1) Poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana posebnim propisom.

(2) Djelatnost Agencije obuhvaća osobito:

 • uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi,

 • prikupljanje i objedinjavanje podataka i /ili informacija o okolišu,

 • vođenje odgovarajućih baza podataka o okolišu te upis u registar sustava za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje EMAS, te ostale poslove u skladu s člankom 211. ovoga Zakona,

 • praćenje i izvješćivanje o stanju okoliša,

 • praćenje i izvješćivanje o utjecaju okoliša na zdravlje, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,

 • obavljanje stručno-savjetodavnih poslova pri određivanju sadržaja, metodologije i načina praćenja stanja okoliša i vođenja jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša,

 • pripremu podataka za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,

 • izradu stručnih podloga za izradu, odnosno suradnju na izradi, dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,

 • izradu Izvješća o stanju okoliša iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona,

 • izradu Nacionalne liste pokazatelja,

 • suradnju s tijelima državne uprave, upravnim odjelima županije, upravnim odjelima Grada Zagreba, upravnim odjelima velikog grada, grada i općine, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekata i programa zaštite okoliša,

 • provođenje, odnosno sudjelovanje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša kojih je Država stranka, u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama,

 • sudjelovanje u projektima i programima iz područja zaštite okoliša koji se provode na temelju međunarodnih ugovora, po ovlasti Ministarstva,

 • osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o okolišu, kojima raspolaže i koje nadzire.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija obavlja i stručne poslove zaštite prirode sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.«. te stvaci 3.,4.,5. I 6. postaju stavci 4,.5.,6. I 7.

(4) Agencija je središnje informacijsko tijelo Države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

(5) Agencija

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: