danas je 8.12.2022

Input:

Novosti koje donosi novi pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

7.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedeni stručnim tekstom dajemo prikaz promjena koje donosi novi Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora.

Ministarstvo unutarnjih poslova putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 4. veljače do 5. ožujka 2022. godine provodi javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, time da će njegovim stupanjem na snagu prestati važiti dosadašnji Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora („Narodne novine“ br. 12/18).

Navedenim Pravilnikom propisat će se uvjeti te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, obveza vođenja evidencije o istima, njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te opseg i način izvješćivanja, kao i popis djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, uvjeti za obavljanje tih djelatnosti te popis dokumenata kojima se u postupku izdavanja odobrenja dokazuje da je udovoljeno propisanim uvjetima.

Podjela i klasifikacija  radioaktivnog otpada

Radioaktivni otpad se, u odnosu na agregatno stanje, dijeli na kruti, tekući i plinoviti gdje je prouzročitelj i/ili vlasnik radioaktivnog otpada odgovoran za njegovu karakterizaciju, time da s obzirom na njegova tipična svojstva te predviđeni način zbrinjavanja, isti razvrstavamo u klase:

Otpušteni radioaktivni otpad (ORAO)

Vrlo kratkoživući radioaktivni otpad (VKRAO)

Vrlo nisko radioaktivni otpad (VNRAO)

Nisko radioaktivni otpad (NRAO)

Srednje radioaktivni otpad (SRAO)

Visoko radioaktivni otpad (VRAO)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje navedene djelatnosti podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje se izdaje na rok od 10 godina.

Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

U Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada s radioaktivnim otpadom i iskorištenim izvorima postupa se u skladu s Programom zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora Centra koji je samostalan dokument koji donosi nositelj odobrenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji upravlja Centrom.

Nositelj odobrenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji upravlja Centrom obvezan je revidirati Program najmanje svakih pet godina, a što odobrava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Prouzročitelji i/ili vlasnici i posjednici radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora koji se ne nalaze u Centru obavezni su postupati prema Planu zbrinjavanja koji mora sadržavati:

  1. opis načina nastanka