danas je 9.2.2023

Input:

Razvoj politike prilagodbe klimatskim promjenama

27.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo skraćeni pregled politike prilagodbe klimatskim promjenama kako na nacionalnoj razini, tako i na razini država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Obzirom da ne postoje posebni propisi Europske unije koji reguliraju područje klimatskih promjena poput direktiva i uredbi Europske unije, navedeni se koncept prilagodbe integrira putem drugih politika Europske unije kao i u putem proračuna Europske unije te se izrađuju razne smjernice.

Nadalje, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave sudjeluje u radu raznih tijela Europske komisije i Vijeća Europske unije s ciljem daljnjeg razvoja politike prilagodbe klimatskim promjenama na razini Europske unije.

Nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Europska komisija usvojila je 24. veljače 2021. godine novu strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama. Nova strategija utvrđuje kako se Europska unija može prilagoditi neizbježnim utjecajima klimatskih promjena i postati otporna na nadolazeće promjene do 2050. godine Utjecaj klimatskih promjena toliko je raširen da naš odgovor na njih mora biti sustavan. Stoga će Europska komisija aspekte otpornosti na klimatske promjene aktivno uključivati u sva relevantna područja politike koja se odnose i na javni i na privatni sektor. Uključivanje će se proširiti i izvan sektora obuhvaćenih Strategijom Europske unije za prilagodbu iz 2013. godine, kojom je bila obuhvaćena poljoprivreda, infrastruktura i osiguranje. Glavni ciljevi su: 

  1. učiniti prilagodbu pametnijom kroz poticanje djelovanja temeljenog na pouzdanim podacima i alatima za procjenu rizika dostupnima svima;
  2. učiniti prilagodbu sustavnijom, jer klimatske promjene imaju utjecaj na sve sektore;
  3. učiniti prilagodbu bržom, jer već sada osjećamo posljedice klimatskih promjena; te
  4. pojačati djelovanje na međunarodnoj razini, jer je prilagodba međusektorski element vanjskog djelovanja EU-a i država članica koji obuhvaća međunarodnu suradnju, migracije, trgovinu, poljoprivredu i sigurnost.

Europska komisija podupirat će daljnju doradu i provedbu strategija i planova prilagodbe na svim razinama upravljanja gdje postoje tri međusektorska prioriteta i to:

  • uključivanje prilagodbe u makro-fiskalnu politiku,
  • provedba prilagodbe uz rješenja temeljena na prirodi