danas je 9.2.2023

Input:

Obrada otpada

2.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obrada otpada prema definiciji obuhvaća svaki postupak oporabe ili zbrinjavanja što uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja. Daljnjim raščlanjivanjem što je oporaba, a što zbrinjavanje dođemo do toga da u oporabu ulaze svi postupci definirani kao R postupci (osim R13) a u zbrinjavanje ulaze svi D postupci osim D15.

Slika 1. Hijerarhija gospodarenja otpadom

Prema hijerarhiji gospodarenja otpadom (Slika 1.), postupci obrade otpada su od recikliranja do zbrinjavanja. Poželjnost pojedinog postupka je definirana površinom pojedinog odjeljka, što govori da je zbrinjavanje najmanje poželjna opcija. Na žalost u RH je zbrinjavanje još uvijek glavna opcija, u