danas je 20.3.2023

Input:

Protokol za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja

7.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim radom dajemo skraćeni prikaz Protokola za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja Europske unije.

S obzirom na količinu, građevinski otpad i otpad od rušenja čini najveći tok otpada u Europskoj uniji, te predstavlja približno jednu trećinu ukupnog proizvedenog otpada.

Pravilnim gospodarenjem građevinskim otpadom i otpadom od rušenja te recikliranim materijalima, uključujući ispravno rukovanje opasnim otpadom, može se znatno pridonijeti održivosti i kvaliteti života.

No time se može ostvariti velika korist i za građevinsku i reciklažnu industriju Europske unije, jer se povećava potražnja za recikliranim materijalima iz građevinskog otpada i otpada od rušenja.

Međutim, jedna od čestih prepreka recikliranju i ponovnoj uporabi građevinskog otpada i otpada od rušenja u EU-u jest nedostatak povjerenja u kvalitetu recikliranih materijala iz građevinskog otpada i otpada od rušenja.

Također je pristupna i nesigurnost u pogledu mogućeg rizika za zdravlje radnika koji upotrebljavaju reciklirane materijale iz građevinskog otpada i otpada od rušenja.

Naime, zbog nedostatka povjerenja smanjuje se i ograničava potražnja za recikliranim materijalima iz građevinskog otpada i otpada od rušenja, čime se sprečava razvoj infrastruktura za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja i njegovo recikliranje u Europskoj uniji.

 

Protokol za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja Europske unije

Područje primjene Protokola uključuje otpad od radova izgradnje, obnove i rušenja, ali ne obuhvaća fazu projektiranja, kao ni kopanje i jaružanje tla.

Stoga je opći cilj Protokola povećati povjerenje u proces gospodarenja građevinskim otpadom i otpadom od rušenja, kao i povjerenje u kvalitetu recikliranih materijala iz građevinskog otpada i otpada od rušenja, time da se to namjerava postići:

  1. a) poboljšanom identifikacijom, odvajanjem na mjestu nastanka i skupljanjem otpada;
  2. b) poboljšanom logistikom otpada;
  3. c) poboljšanom preradom otpada;
  4. d) upravljanjem kvalitetom;
  5. e) odgovarajućom politikom i okvirnim uvjetima.

 

Zakonodavni okvir

Protokol