danas je 20.3.2023

Input:

Donesen Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša

6.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ideja ovoga članka je dati kratak stručni prikaz Pravilnika o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 22/2023 od 24. veljače 2023. godine, te se primjenjuje počevši od 4. ožujka 2023. godine.

Obzirom da je na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/2019), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, donijelo Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša, istim je propisan način mjerenja rasvijetljenosti okoliša, sadržaj i način izrade izvješća o provedenom mjerenju te način mjerenja radi utvrđivanja razine rasvijetljenosti.

Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša primjenjuje se na svjetiljke koje imaju primjenu u rasvjetljavanju:

– cesta i drugih prometnih površina,

– gradilišta, industrijskih postrojenja i skladišta na otvorenom prostoru,

– pročelja objekata, mostova, nadvožnjaka, vijadukata i/ili svjetlosnih skulptura, odnosno dekorativne rasvjete,

– pejzažne arhitekture – drveća i/ili raslinja, odnosno krajobrazne rasvjete,

– oglasnih ploča s vanjskim i/ili unutarnjim izvorima svjetlosti.

 

Osnovni pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

  1. faktor srednje luminancije FLpredstavlja odnos rasvijetljenosti (E) i luminancije (L), odnosno FL= E/L prometne površine s motornim prometom klase javne rasvjete (niz HRN EN 13201), a koristi se za brzo preračunavanje srednje razine rasvijetljenosti u odnosu na luminanciju kolnika. Vrijednosti faktora luminancije za novi asfaltni kolnik iznosi FL16, a za stari asfaltni kolnik iznosi FL = 20
  2. horizontalna rasvijetljenost EΗna određenoj površini je veličina koja predstavlja rasvijetljenost kada svjetlosni tok pada na zadanu površinu pod nekim kutom prema slici 1. (Prilog III.), izračunava se formulom EH = I/h2 x cos3 Y, a jedinica je luks "lx" (u daljnjem tekstu: lx)
  3. mjerna nesigurnost (nesigurnost mjerenja) je parametar koji opisuje rasipanje vrijednosti veličine koje se na temelju korištenih podataka pridružuju mjerenoj veličini
  4. mjerni postupak je detaljan opis mjerenja u skladu s jednim ili više mjernih načela i danom mjernom metodom, na temelju mjernog modela i uključujući svaki izračun kako bi se dobio mjerni rezultat
  5. mjerni uređaj je uređaj namijenjen za obavljanje svjetlotehničkih mjerenja, samostalno ili u kombinaciji s dodatnim uređajima
  6. rasvijetljenost (osvjetljenje) E je mjera za količinu svjetlosnog toka koja pada na jediničnu površinu. Rasvijetljenost se dobiva iz izraza E = Φ/A, gdje je Φ intenzitet svjetlosnog toka, je određena površina izražena u m², a lx je izvedena