danas je 13.4.2024

Input:

Obveze proizvođača otpada

4.3.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Vezano na činjenicu da do 2035. godine, količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10 posto mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada zamolila bih informaciju kako se to odnosi na proizvođače otpada (industriju)? Imaju li proizvođači otpada ikakve obaveze po tom cilju obzirom da su u obavezi svoj miješani komunalni otpad predavati sukladno odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.Direktivom (EU) 2018/850: uvode se ograničenja za odlaganje od 2030. za sav otpad koji je pogodan za recikliranje ili za druge postupke materijalne i energetske oporabe - koji