danas je 28.5.2023

Određivanje vrste otpada prema Katalogu otpada (kategorizacija)

3.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova „Aplikacija KB*-odredi ključni broj otpada“ puštena je u rad

12.3.2021, Izvor: Ministarstvo gospodarstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ključni broj otpada na kantama s poklopcemArhiva

25.5.2020, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupci kategorizacije otpada, određivanja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadomArhiva

1.6.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ispitivanje i analiza kemijskih i fizikalnih opasnih svojstava otpada

2.5.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Katalog otpada - ključni brojJamstvo

1.11.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Kako se osigurava sljedljivost proizvođača/posjednika otpadaArhiva

3.11.2019, Mira Zovko, mr.sc., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Tumačenje novog Pravilnika o gospodarenju otpadomvideoJamstvo

19.10.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:06

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Inertni otpad kod aerobnog kompostiranja biorazgradivog otpada

3.5.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

14.3.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Kako zbrinuti otpadnu sedru?

24.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (1. Dio)Arhiva

1.12.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dužnosti prodavatelja o gospodarenju otpadnim baterijamaArhiva

27.12.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveze posjednika PCB opremeArhiva

31.8.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Promjene koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadomJamstvo

19.9.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dozvole za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj s prikazom statističkih podataka za 2020. godinuArhiva

9.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Očevidnik o nastanku i tijeku otpadaArhiva

13.2.2019, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Poticajna naknada za smanjenje količine odloženog miješanog komunalnog otpada, 2.dioArhiva

10.2.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mogu li se filteri proglasiti neopasnima?

30.11.2018, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaArhiva

29.7.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izdavanje dozvola za mobilna postrojenja za otpadArhiva

28.9.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupkuArhiva

25.5.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o gospodarenju otpadomJamstvo

15.9.2022, Izvor: Narodne novine

Mogućnost uvoza otpada iz inozemstva u RH te odlaganja istog na odlagalište u RHArhiva

6.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o gospodarenju otpadom

26.7.2021, Izvor: Narodne novine

Primjena odredbi novog Zakona o otpadu u odnosu na na važeće propise iz gospodarenja otpadom

10.9.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom -noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (1. dio)Arhiva

5.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupak izdavanja dozvole za mobilni uređaj za obradu otpadaJamstvo

8.11.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom - noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (3. dio)Arhiva

9.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (2.dio)Arhiva

4.12.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mjerila za smanjeni utjecaj na okoliš u turističkoj djelatnosti

1.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada

19.8.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada

3.8.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS