danas je 13.4.2024

Izmjena i nadopuna Zakona o zaštiti okoliša

15.7.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša NN 12/18

5.3.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Ishođenje okolišne dozvole za odlagalište u sanaciji

18.3.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvjeti za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš

1.1.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza polaganja stručnog ispita

27.5.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak izdavanja okolišne dozvole u Republici HrvatskojArhiva

23.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izvješća o stanju okoliša - obveza države, županija, Grada Zagreba i velikih gradova

26.4.2016, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prijava u RPOT

17.12.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Provedba mjera za otklanjanje šteta u okolišu

1.7.2021, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

DONESEN PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA

8.6.2016, Alan Vajda mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

6.7.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Nova Uredba o odgovornosti za štete u okolišu

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Plan gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave

16.11.2015, Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch. univ.spec.oecoing., VITA PROJEKT d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okolišaArhiva

26.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvjeti za izdavanje znaka zaštite okoliša EU( EU Ecolabel)

1.6.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveze u provođenju poslova zaštite okolišaArhiva

11.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prijava podataka prema novom Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša (NN, br. 87/15)

28.6.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pregled propisa i zahtjeva u području sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Seveso direktiva)

27.2.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

26.1.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Opasne tvari i ugroza okolišaJamstvo

2.10.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene i dopune vezane uz okolišnu dozvolu

15.11.2018, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Inspekcijski nadzor gospodarenja otpadom

10.1.2024, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Inspekcijski nadzor gospodarenja otpadom

2.2.2024, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

10.1.2022, Izvor: Narodne novine

Zakon o zaštiti zraka

3.1.2020, Izvor: Narodne novine

POVJERENIK ZA OTPAD

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o zaštiti od buke

20.2.2009, Izvor: Narodne novine

Održivo gospodarenje otpadom

12.3.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenjaArhiva

20.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Devet razloga zašto u poslovanje svoje tvrtke uvesti EMAS

4.5.2016, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarimaArhiva

10.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Primjena odredbi Direktive 2008/99/ez radi zaštite okoliša putem kaznenog prava

8.2.2022, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Polaganje stručnog ispita iz područja zaštite okolišaArhiva

4.10.2019, Mira Zovko, mr.sc, Izvor: Verlag Dashöfer

Pokrenut sustav dojave odbačenog otpada

28.10.2019, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike