danas je 13.4.2024

Polica osiguranja nositelja izrade elaborata za gospodarenje otpadomArhiva

2.10.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ukinuta je obveza izrade plana gospodarenja neopasnim otpadom PGO-PO

18.3.2019, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pojam termičke obrade otpada prema pozitivnim zakonskim propisima

24.1.2017, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Naputak o financijskom jamstvu

24.5.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza tvrtke da produžuje dozvolu prijevoznika neopasnog otpadaArhiva

5.7.2019, Mr.sc.Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom

16.11.2018, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o komunalnom otpadu prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

19.4.2017, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Sve što trebate znati o gospodarenju otpadom u svom poslovanjuvideo

14.10.2021, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:46

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

12.6.2015, Izvor: Narodne novine

Sakupljanje otpada kod korisnika usluge

22.9.2017, Izvor: Verlag Dashöfer

Imenovanje Povjerenika i zamjenika za gospodarenje otpadomArhiva

5.11.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Posebne kategorije otpadavideo

2.3.2021, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:23

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadomArhiva

6.7.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

POVJERENIK ZA OTPAD

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

e-ONTO - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

4.11.2016, Izvor: Hrvatska Agencija za okoliš i prirodu

Obavijest proizvođačima baterija ili akumulatora

17.3.2017, Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Obveza polaganja stručnog ispita

27.5.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza tvrtke da produžuje dozvolu prijevoznika neopasnog otpadaArhiva

19.6.2019, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Reciklažno dvorište za građevni otpadArhiva

1.11.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza upisa u eONTO

12.1.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

30.5.2017, Izvor: Narodne novine

Što s frezanim asfaltom?

29.10.2018, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvjeti koji mora ispunjavati građevina namijenjena za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

29.3.2017, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvjeti koji mora ispunjavati građevina namijenjena za  obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izobrazba o gospodarenju otpadom

19.10.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

S testnim radom počeo sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO

8.1.2020, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izdavanje dozvola za mobilna postrojenja za otpadArhiva

28.9.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Upis u očevidnik trgovca otpadom

11.5.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Otpad s brodova

9.3.2017, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Upis u očevidnik za djelatnost oporabe otpada

25.9.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

19.10.2015, Izvor: Narodne novine

Primjena odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom - naknada zbog korištenja odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samoupraveJamstvo

18.4.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Primjena odredbi novog Zakona o otpadu u odnosu na na važeće propise iz gospodarenja otpadom

10.9.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

4.9.2018, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Poziv za uvid u predmetni elaboratArhiva

3.7.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Što mora sadržavati akt kojim se dozvoljava uporaba građevine?

23.5.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dozvole za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj s prikazom statističkih podataka za 2020. godinuArhiva

9.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mogu li pravne osobe dovoziti otpad na reciklažno dvorište?

11.4.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pojam termičke obrade otpada prema pozitivnim zakonskim propisima

26.9.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom

17.11.2016, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Vođenje dokumentacije za gospodarenje otpadom vlasnika zgrade za sve stanareArhiva

5.7.2019, Mr.sc.Hrvoje Buljanm dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS