danas je 20.3.2023

Obvezna minimalna javna uslugaJamstvo

6.3.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ambalaža od kozmetičkih proizvodaJamstvo

2.3.2023, Ksenija Papa, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Gospodarenje otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođačaJamstvo

27.2.2023, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Plaćanje OMJU - problematika obračunskog mjestaJamstvo

8.2.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Razvrstavanje korisnika i plaćanje OMJUJamstvo

7.2.2023, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Vođenje očevidnika za proizvođače otpada u 2023. godiniJamstvo

3.2.2023, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nepokretni izvori - mjerenja i prijava u ROOJamstvo

1.2.2023, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorimaJamstvo

26.1.2023, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Godišnje izvješće prema Pravilniku o gospodarenju EE opremomJamstvo

24.1.2023, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Katalog otpada - ključni brojJamstvo

1.11.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpadaJamstvo

18.8.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Volumen spremnika za recikliranje otpada - 1. mišljenjeJamstvo

27.5.2022, Marijana Matić, dipl. ing., konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Volumen spremnika za recikliranje otpada - 2. mišljenjeJamstvo

27.5.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ispitivanje i analiza kemijskih i fizikalnih opasnih svojstava otpadaJamstvo

2.5.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Periodična ispitivanja prema zakonskim propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara u slučaju najma prostora drugom poslodavcuJamstvo

2.5.2022, Slobodan Kocijan, dipl.tehnolog, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obnavljanje izobrazbe za Povjerenika za otpadJamstvo

2.5.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prekršajne i kaznene odgovornosti stručnjaka zaštite na radu zaposlenog kod poslodavca u području zaštite na raduJamstvo

2.5.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ustroj „zelenih otoka“ u jedinicama lokalne samoupraveJamstvo

31.3.2022, Marijana Matić, dipl. ing., konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ishođenje okolišne dozvole za odlagalište u sanaciji

18.3.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dozvola za prijevoz otpada

15.2.2022, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Izvorni proizvođač i prijevoznik otpada

15.2.2022, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Poslovanje s neovlaštenim partnerom u području zaštite zraka

15.2.2022, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava u RPOT

17.12.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Prekoračenje dopuštene količine otpada

17.12.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Vođenje ONTO-a za proizvođača otpada

15.10.2021, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Savjetovanje s javnošću prema Zakonu gospodarenja otpadom

15.9.2021, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Analiza otpada

15.9.2021, mag.ing.min. Anja Lukanec, Izvor: Verlag Dashöfer

Imenovanje povjerenika za otpad i ovlaštene osobe za predaju otpada

15.9.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada

19.8.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjena i nadopuna Zakona o zaštiti okoliša

15.7.2021, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Trajanja privremene nesposobnosti za rad

8.6.2021, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza polaganja stručnog ispita

27.5.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Reciklažno dvorište

18.4.2019, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Mogu li pravne osobe dovoziti otpad na reciklažno dvorište?

11.4.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Usluge ovlaštenog koncesionara

1.4.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Otpad koji ne podliježe notifikacijskom postupku

28.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ukinuta je obveza izrade plana gospodarenja neopasnim otpadom PGO-PO

18.3.2019, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odgovornosti trgovca otpadom

13.3.2019, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornosti trgovca otpadom

4.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mogu li se filteri proglasiti neopasnima?

30.11.2018, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Što s frezanim asfaltom?

29.10.2018, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Frezani asfalt

24.10.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ukidanje statusa otpada

9.10.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Posrednik u gospodarenju otpadom

5.10.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dozvola za gospodarenje otpadom

25.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Kako zbrinuti otpadnu sedru?

24.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Što je sve potrebno da bi d.o.o. trgovalo otpadom bez da ulazi u bilo kakav zakonski prekršaj?

19.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Kako prodavati otpad od bakra?

6.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Što je sve potrebno da bi d.o.o. trgovalo otpadom bez da ulazi u bilo kakav zakonski prekršaj?

5.7.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Rad s opasnim kemikalijama

5.7.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS