danas je 22.5.2024

Uredba o gospodarenju komunalnog otpadaArhiva

4.6.2021, Marijana Matić, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Analiza medicinskog otpadaArhiva

2.6.2021, Marijana Matić, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupci kategorizacije otpada, određivanja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadomArhiva

1.6.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupkuArhiva

25.5.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Modaliteti označivanja ambalaže prema odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalažiArhiva

20.5.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Donesen Europski propis o klimiArhiva

17.5.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

UvodArhiva

17.5.2021, Andrea Skorin, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dozvola za gospodarenje otpadomArhiva

28.4.2021, Marijana Matić, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupci zbrinjavanja i oporabe otpadaArhiva

26.4.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova pravila o uvozu i izvozu plastičnog otpada u Europskoj unijiArhiva

22.4.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odlagališta otpada u Republici HrvatskojArhiva

20.4.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obrazac za dostavu godišnjeg izvješća o proizvedenim - uvezenim količinama električne i elektroničke opremeArhiva

9.3.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Protokol za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja Europske UnijeArhiva

2.3.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupak izdavanja okolišne dozvole u Republici HrvatskojArhiva

23.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ponovna uporaba otpada u Republici Hrvatskoj i državama članicama EUArhiva

16.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dozvole za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj s prikazom statističkih podataka za 2020. godinuArhiva

9.2.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Postupak oporabe otpada za otpadnu plastiku u 2020. godiniArhiva

30.12.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Novi Zakon o gospodarenju otpadom u 2020. godiniArhiva

28.12.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Baždarenje vage na reciklažnom dvorištu u 2020. godiniArhiva

23.12.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu EU 94/62/EZArhiva

21.12.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izdavanje dozvole za prijevoz otpada u 2020. godiniArhiva

21.12.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Strategija EU-A za bioraznolikost do 2030.Arhiva

14.12.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom , 1.dioArhiva

13.12.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Imenovanje Povjerenika i zamjenika za gospodarenje otpadomArhiva

5.11.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prikupljanje komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpadaArhiva

2.11.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Primjena novog obrasca pratećeg lista za otpad PL-OArhiva

29.10.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Aarhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okolišaArhiva

26.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda prema odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akataArhiva

23.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganjuArhiva

5.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon Europske unije o gospodarenju otpadomArhiva

30.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zabrana plastike za jednokratnu upotrebu u Europskoj unijiArhiva

25.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Skladištenje biootpada iz vrtova na reciklažnom dvorištuArhiva

1.9.2020, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Donesen novi pravilnik o gospodarenju otpadomArhiva

24.8.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prijava za obrazac AO10Arhiva

6.8.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaArhiva

29.7.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveznici ispunjavanja obrasca AO3Arhiva

24.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza pravne osobe da ispunjava PLOArhiva

14.7.2020, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarimaArhiva

10.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadomArhiva

6.7.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Provedba Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži u odnosu na obvezu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećicaArhiva

2.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prekid odvoza otpada pravnoj osobi zbog neplaćanja računaArhiva

28.5.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ključni broj otpada na kantama s poklopcemArhiva

25.5.2020, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravne osobe i obveza ispunjavanja PLOArhiva

20.5.2020, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza popunjavanja pratećeg lista za odvoz miješanog komunalnog otpadaArhiva

14.5.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveze u provođenju poslova zaštite okolišaArhiva

11.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Mogućnost uvoza otpada iz inozemstva u RH te odlaganja istog na odlagalište u RHArhiva

6.3.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Trgovačko društvo koje je odlukom načelnika općine dobilo ovlasti za upravljanje reciklažnim dvorištemArhiva

4.3.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zbrinjavanje papirnatih čašaArhiva

28.2.2020, Marijana Matić, dipl.ing, konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbestArhiva

20.2.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS