danas je 8.12.2022

Prijedlog Vlade o uvođenju nulte stope PDV-a na solarne panele i 5% na grijanjeGarancija

31.8.2022, Mira Ognjan, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rezervamaGarancija

28.7.2022, Izvor: Narodne novine

Dekarbonizacija zgrada i mogućnosti sufinanciranja povećane energetske učinkovitostiGarancija

19.7.2022, dr. sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Primjena odredbi Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i vijeća o procjeni i upravljanju bukom iz okolišaGarancija

6.7.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Potpisana Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050.Garancija

5.7.2022, Izvor: Državne nekretnine d.o.o.

Europski Zeleni plan - nova strategija rastaGarancija

13.5.2022, Lara Šiljeg, dipl. ing., manager i viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Promjene koje donosi novi Pravilnik o odlagalištima otpadaGarancija

2.5.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godineGarancija

1.4.2022, Izvor: Narodne novine

Akcijski plan Europske unije za suzbijanje nezakonite Trgovine divljom faunom i floromGarancija

28.3.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

​Zeleni plan veliki je iskorak u energetskoj transformaciji gospodarstva u 2020.godiniGarancija

9.12.2020, Izvor: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Trgovačko društvo i upravljanje reciklažnim dvorištemArhiva

5.11.2019, Alan Vajda , mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolišArhiva

9.10.2019, Mira Zovko, mr.sc., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Polaganje stručnog ispita iz područja zaštite okolišaArhiva

4.10.2019, Mira Zovko, mr.sc, Izvor: Verlag Dashöfer

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora - Članak 55. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Članak 50. - Dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske - Članak 52. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske - Članak 51. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Program zaštite okoliša - Članak 54. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izvješće o stanju okoliša - Članak 58. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Program zaštite okoliša - Članak 53. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora - Članak 57. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izvješće o stanju okoliša - Članak 59. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Planovi operatera i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti vezano za područje zaštite okoliša - Članak 60. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora - Članak 56. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pametna specijalizacije - Primjer dobre prakse u HrvatskojArhiva

6.5.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2019
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pametna specijalizacijaArhiva

2.5.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2019
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Na koji period se izrađuje Plan gospodarenja otpadom (PGO-PO)?

5.3.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolišGarancija

1.3.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nova uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

26.1.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH u javnoj raspravi

23.6.2016, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ukidanje obveze energetskog certificiranja pružateljima usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor

18.2.2016, Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (http://www.mgipu.hr/)

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Objavljen Priručnik za povećanje energetske učinkovitosti u malim i srednjim poduzećimaGarancija

23.12.2015, Izvor: Regionalna energetska agencija Sjever (http://www.rea-sjever.hr/)

Hrvatska među prvim državama EU koja dovršava Niskougljičnu strategijuGarancija

21.12.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Hrvatska prva na svijetu ukinula proizvodnju tvari koje oštećuju ozonski sloj!Garancija

18.12.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uključite se u izradu Morske strategije Ministarstva zaštite okoliša!Garancija

17.12.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Zakon o zaštiti od bukeGarancija

20.2.2009, Izvor: Narodne novine