danas je 13.4.2024

Obveza prijave rashladnih uređajaJamstvo

11.5.2023, Ksenija Papa, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

ISO 14001 - Upravljanje okolišemvideoJamstvo

25.4.2023, Ksenija Papa, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:44:15

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Izmjena Zakona o zaštiti zraka

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Periodična ispitivanja prema zakonskim propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara u slučaju najma prostora drugom poslodavcu

2.5.2022, Slobodan Kocijan, dipl.tehnolog, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obnavljanje izobrazbe za Povjerenika za otpad

2.5.2022, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Okvir politike zaštite okoliša i održivog razvojavideo

24.2.2021, mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:35:53

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Donesena nova uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku

12.8.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

25.6.2020, Izvor: Verlag Dashöfer

Međunarodni je dan planina

11.12.2019, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Arhiva

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza uspostave reciklažnih dvorišta na području jedinica lokalne (regionalne) samoupraveArhiva

15.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Trgovačko društvo i upravljanje reciklažnim dvorištemArhiva

5.11.2019, Alan Vajda , mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prikupljanje glomaznog otpadaArhiva

2.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Reciklažno dvorište za građevni otpadArhiva

1.11.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpadaArhiva

31.10.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Usluge ovlaštenog koncesionara

1.4.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Načela komunalnog gospodarstva i komunalne djelatnosti - prema novom uređenju sustava komunalnog gospodarstvaArhiva

20.6.2018, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša NN 12/18

5.3.2018, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

EU Ecolabel oznaka - bolja za okoliš, bolja za vas

8.1.2018, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uredba o komunalnom otpadu prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

19.4.2017, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

LIFE PROGRAM

21.3.2017, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Imenovanje povjerenika za gospodarenje otpadom

17.3.2017, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Energetska obnova zgrada

23.2.2016, Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Pravilnik o opasnim kemikalijama

24.8.2015, mr. sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zaštita voda - ispitivanje vodonepropusnosti

24.8.2015, mr. sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

POVJERENIK ZA OTPAD

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Eko-oznake

10.3.2015, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Norme za upravljanje okolišem kod javne nabave

3.3.2015, Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS