danas je 13.4.2024

Uredba komisije (EU) br. 715/2013 o utvrđivanju kriterija ne temelju kojih bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZJamstvo

18.1.2024, univ. spec. oecoing. Vinka Radošević, mag. ing. bioproc., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odjava chillera i klimaJamstvo

3.5.2023, Ksenija Papa, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obrada otpadavideo

27.12.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:39:48

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Proizvodnja otpadavideo

21.11.2022, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:41:42

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Pojam termičke obrade otpada prema pozitivnim zakonskim propisima

26.9.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjena Zakona o zaštiti zraka

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Održivo gospodarenje otpadom na razini JLSvideo

4.11.2021, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:29

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

4.5.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odlagališta otpada u Republici HrvatskojArhiva

20.4.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pojavni oblici prerade i obrade otpada u Republici Hrvatskoj

15.3.2021, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obrazac za dostavu godišnjeg izvješća o proizvedenim - uvezenim količinama električne i elektroničke opremeArhiva

9.3.2021, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Posebne kategorije otpadavideo

2.3.2021, Ksenija Papa, dipl.ing., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:43:23

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Objavljeno Izvješće o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom u 2019. godini

2.3.2021, Izvor: Ministarstvo gospodarstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uspostavljene su tri nove mjerne postaje za praćenje koncentracija lebdećih čestica (PM) u zraku

24.2.2021, Izvor: Ministarstvo gospodarstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dopunjeni ciljevi očuvanja područja ekološke mreže

16.2.2021, Izvor: Ministarstvo gospodarstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom , 1.dioArhiva

13.12.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganjuArhiva

5.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon Europske unije o gospodarenju otpadomArhiva

30.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zabrana plastike za jednokratnu upotrebu u Europskoj unijiArhiva

25.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnici načina gospodarenjavideo

19.8.2020, mr. sc. Sanja Grabar, dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:42

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO PROFI PLUS

Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaArhiva

29.7.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadomArhiva

6.7.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenjaArhiva

20.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Arhiva

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza uspostave reciklažnih dvorišta na području jedinica lokalne (regionalne) samoupraveArhiva

15.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odlaganje otpada u zajednički press kontejnerArhiva

4.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prikupljanje glomaznog otpadaArhiva

2.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpadaArhiva

31.10.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Rad s opasnim kemikalijama

5.7.2018, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prijava podataka prema novom Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša (NN, br. 87/15)

28.6.2018, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izračunu emisija putem emisijskih faktoraArhiva

3.7.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pregled propisa i zahtjeva u području sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Seveso direktiva)

27.2.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zaštita zraka i ozonskog omotača

13.2.2017, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS