danas je 13.4.2024

Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe u svezi počinjenih prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom

5.9.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izmjena Zakona o zaštiti zraka

2.6.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Periodična ispitivanja prema zakonskim propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara u slučaju najma prostora drugom poslodavcu

2.5.2022, Slobodan Kocijan, dipl.tehnolog, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Akcijski plan Europske unije za suzbijanje nezakonite Trgovine divljom faunom i florom

28.3.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Medvednica«

22.2.2021, Izvor: Narodne novine

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dopunjeni ciljevi očuvanja područja ekološke mreže

16.2.2021, Izvor: Ministarstvo gospodarstva

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganjuArhiva

5.10.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon Europske unije o gospodarenju otpadomArhiva

30.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zabrana plastike za jednokratnu upotrebu u Europskoj unijiArhiva

25.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Upis u očevidnik za djelatnost oporabe otpada

25.9.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Odabir vršitelja javnih ovlasti za nerazvrstane ceste i groblja

7.9.2020, Marijana Matić, dipl. ing., konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaArhiva

29.7.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveznici ispunjavanja obrasca AO3Arhiva

24.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Trgovačko društvo i upravljanje reciklažnim dvorištemArhiva

21.10.2019, Alan Vajda , mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Polaganje stručnog ispita iz područja zaštite okolišaArhiva

4.10.2019, Mira Zovko, mr.sc, Izvor: Verlag Dashöfer

Praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrakArhiva

3.7.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uvoz guma

5.4.2017, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obaveza izvođenja energetskog pregleda

23.11.2016, Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch. univ.spec.oecoing., VITA PROJEKT d.o.o., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ispravak Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade

26.7.2016, Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prvi popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji

25.7.2016, Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode