Najnovije

Zakon Europske unije o gospodarenju otpadomGarancija

30.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Direktivom 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (skraćeno: Zakon EU o otpadu) propisane su mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprečavanjem ili umanjenjem štetnih učinaka proizvodnje i gospodarenja otpadom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zabrana plastike za jednokratnu upotrebu u Europskoj unijiGarancija

25.9.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Europska je komisija u sklopu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo pod nazivom „Zatvaranje kruga - akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo“, odnosno u Europskoj strategiji za plastiku zaključila da se problem stalnog porasta nastanka ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Upis u očevidnik za djelatnost oporabe otpadaGarancija

25.9.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 81/20) prestao je vrijediti dosadašnji Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 117/17.), time da je istim propisan postupak upisa u očevidnik za ...
cijeli tekst
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom -noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (1. dio)Garancija

5.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Održivo gospodarenje otpadom u fokusu je svih gospodarskih sektora - od industrije i energetika, pa do poljoprivrede, prometa i turizma. Radi potrebe uspostavljanja održivog kružnoga gospodarstva, napredne su tehnologije i načini ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Očevidnik prijevoznika otpadaGarancija

11.4.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Naime postojeća dozvola za tvrtku je istekla 4.2.2016 g. i sad bih je trebalo produžiti. Što točno moramo napraviti da bi dozvola bila produžena? Prema članku 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  pravna ili fizička osoba-obrtnik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

5. KONFERENCIJA - Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Konferencija je namijenjena svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program konferencije osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

Namjena konferencije jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Datum: 24.9.2020.

Mjesto: Kongresni centar Forum

Predavači:

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

mr.sc. Mira Zovko

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: