Najnovije

Obveza uspostave reciklažnih dvorišta na području jedinica lokalne (regionalne) samoupraveGarancija

15.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom dajemo prikaz uvjeta radi obveze uspostave reciklažnih dvorišta na području jedinica lokalne (regionalne) samouprave prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju (NN br. 94/13, 73/14. i 14/19.) i Pravilnika o ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Trgovačko društvo i upravljanje reciklažnim dvorištemGarancija

5.11.2019, Alan Vajda , mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Koju djelatnost trgovačko društvo mora imati upisanu u svoju registraciju da bi moglo upravljati reciklažnim dvorištem te biti trgovac otpadom? Temeljem Vašeg upita u svezi upravljanja reciklažnim dvorištem u nastavku dajem slijedeći ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odlaganje otpada u zajednički press kontejnerGarancija

4.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Je li dozvoljeno odlaganje u zajednički press kontejner: -KBO 15 01 01 ambalaža od kartona -KBO 15 01 02 ambalaža od plastike (folija) ambalaža od plastike odlaže se u posebne vreće i nakon toga ide postupak prešanja. Temeljem Vašeg upita u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Kako se osigurava sljedljivost proizvođača/posjednika otpadaGarancija

3.11.2019, Mira Zovko, mr.sc., Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, Kod određivanja ključnog broja otpada sukladno važećem Pravilniku o katalogu otpada uz ključni broj stoji naziv otpada i oznaka zapisa. Ako je odabranom ključnom broju u Popisu otpada pridružena oznaka zapisa oznaka: O# - ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

PitanjeGarancija

2.11.2019, Ivana Lukić, Izvor: Verlag Dashöfer
2019.07.2.1 Prikupljanje glomaznog otpada Alan Vajda, mag.iur Poštovani, Molila bih nekog iz pravne službe da mi protumači Članak 11. izmijenjene Uredbe, radi se o prikupljanju glomaznog otpada. Temeljem Vašeg upita u svezi prikupljanja glomaznog otpada u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Prikupljanje glomaznog otpadaGarancija

2.11.2019, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, Molila bih nekog iz pravne službe da mi protumači Članak 11. izmijenjene Uredbe, radi se o prikupljanju glomaznog otpada. Temeljem Vašeg upita u svezi prikupljanja glomaznog otpada u nastavku dajem slijedeći odgovor: Odredbom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Reciklažno dvorište za građevni otpadGarancija

1.11.2019, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom obrađujemo problematiku u svezi uvjeta koji su propisani za rad reciklažnog dvorišta za građevni otpad prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13., 73/14. i 14/19.), Plana gospodarenja otpadom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

UvodGarancija

31.10.2019, Ivana Lukić, Izvor: Verlag Dashöfer
2019.07.1 Članak 2019.07.1.1 Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpada mr.sc. Mira Zovko Električni i elektronički otpad u svojim komponentama ima opasne tvari, pa se ne smije nalaziti ni u glomaznom, a niti u komunalnom otpadu. Sakuplja se odvojeno od ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

ČlanakGarancija

31.10.2019, Ivana Lukić, Izvor: Verlag Dashöfer
2019.07.1.1 Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpada mr.sc. Mira Zovko Električni i elektronički otpad u svojim komponentama ima opasne tvari, pa se ne smije nalaziti ni u glomaznom, a niti u komunalnom otpadu. Sakuplja se odvojeno od ostalih vrsta ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Sakupljanje, skladištenje i oporaba EE-otpadaGarancija

31.10.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Električni i elektronički otpad u svojim komponentama ima opasne tvari, pa se ne smije nalaziti ni u glomaznom, a niti u komunalnom otpadu. Sakuplja se odvojeno od ostalih vrsta otpada. Njegovi se opasni dijelovi izdvajaju i zbrinjavaju na ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otpad od hraneArhiva

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ...
cijeli tekst

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Očevidnik prijevoznika otpadaGarancija

11.4.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Naime postojeća dozvola za tvrtku je istekla 4.2.2016 g. i sad bih je trebalo produžiti. Što točno moramo napraviti da bi dozvola bila produžena? Prema članku 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  pravna ili fizička osoba-obrtnik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestArhiva

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Alternativni obnovljivi održivi izvori energije i održivi razvoj benefiti s nula otpada

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji je ispunjavanje obveze Republike Hrvatske o potpunom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Cilj je povećanja proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije, u skladu s održivim razvojom.

Unaprjeđivanjem i provođenjem energetske politike u području obnovljivih izvora energije doprinosimo smanjenju štetnih utjecaja energetskog sektora na okoliš i zdravlje ljudi, ali i razvoj novih tehnologija temeljenih na korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, odnosno razvoj i održivost nacionalnog gospodarstva u cjelini.

Namjena seminara je polaznicima prikazati kako se može iskoristiti selektivni otpad za energiju uz primjenu inženjering sistema u procesnim tehnološkim tehnikama Autorizirane Visoke Autentične - Tehnologije ( ꓥVꓥ - Tec).

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Datum Mjesto
22.11.2019 Zagreb SAZNAJTE VIŠE

Predavač

Tomislav Grizelj

Tomislav Grizelj ima preko 40 godina znanstvenog  i profesionalnog rada u implementaciji  projekata u tretmanu  komunalnog, medicinskog,  anatomsko-patološkog, animalnog i bio otpada, korištenje reciklata i energije iz otpada,energetska učinkovitost, alternativna i obnovljiva  goriva i izvori energije uz primjenu EU direktiva kroz kružnu ekonomiju s nula otpada. Autor je i koautor i sudjelovao je u izradi brojnih standarda, stručnih knjiga, publikacija iz područja u kojoj djeluje, a posebno naglašavamo upravljanje okolišom. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja te poznat kao i "ambasador alternativnih goriva".

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: