Obrasci

Registracija
Najnovije

Način ulazne kontrole otpada u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpadaGarancija

15.9.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Obrađivač koji upravlja radom postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada poduzima sve potrebne mjere nadzora i opreza vezane uz isporuku i prihvat otpada, kako bi se spriječilo ili što je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadomGarancija

11.9.2019, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine;, br. 94/13, 73/17 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2019. godine donijela UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM ...
cijeli tekst

Način i uvjeti rada, uvjeti za početak i prekid rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpadaGarancija

10.9.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja otpada ili suspaljivanja otpada mora obuhvaćati opis mjera koje su predviđene kako bi jamčile ispunjavanje uvjeta: postrojenje je projektirano, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Termička obrada otpadaGarancija

5.9.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Termička obrada otpada su postupci spaljivanja, suspaljivanja i drugi postupci obrade otpada kojima se promjenom temperature otpada postiže promjena strukture i svojstva otpada. Kontinuirano se u javnosti i znanstvenim ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveze posjednika PCB opremeGarancija

31.8.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
a) dužan je popisati i prijaviti opremu s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 . Kod električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm3 odnosi se na cjelokupnu zapreminu svih pojedinih elemenata koji sadrže PCB i čine dio ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenjaGarancija

7.8.2019, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (>>Narodne novine<<, br. 20/18. i 115/18.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD ONEČIŠĆENJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom ...
cijeli tekst

NAREDBU O ZABRANI UPORABE DIDUŠIKOVOG MONOKSIDA (N2O)Garancija

25.7.2019, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 50.a stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (>>Narodne novine<<, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) ministar zdravstva donosi NAREDBU O ZABRANI UPORABE DIDUŠIKOVOG MONOKSIDA (N2O) Na ...
cijeli tekst

Zakon o vodama

18.7.2019, Izvor: Narodne novine
Odluka o proglašenju Zakona o vodama Hrvatski sabor na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosi Odluku o proglašenju Zakona o vodama koju je donio na sjednici 28. lipnja 2019. Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i ...
cijeli tekst

Odluka o donošenju plana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane RH 2019.-2022.Garancija

10.7.2019, Izvor: Narodne novine
U Narodnim novinama broj 1169 objavljena je Odluka o donošenju plana sprječavanja smanjenja otpada od hrane RH 2019.-2022., koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o poljoprivredi. U Narodnim novinama broj 1169 objavljena je Odluka o ...
cijeli tekst

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogodaGarancija

10.7.2019, Izvor: Narodne novine
U Narodnim novinama broj 1278 objavljen je Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda, koje je donijelo Ministarstvo financija na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. U Narodnim novinama broj 1278 objavljen je ...
cijeli tekst
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018 | 2017

Otpad od hraneArhiva

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ...
cijeli tekst

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018 | 2017

Pražnjenje separatoraGarancija

13.5.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Koja je obvezna dokumentacija prilikom pražnjenja separatora (zauljeni mulj i voda). Zanima me radi li se karakterizacija sadržaja u separatoru prije pražnjenja ili ispitivanje vodonepropusnosti, i prema kojem Zakonu/Pravilniku je isto definirano? Za ...
cijeli tekst

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestArhiva

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Komunalni i građevinski otpad kao resurs

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj je poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Hrvatska ima jako velik problem sa otpadom na kopnu i moru. Na ovom će seminaru, između ostalog, biti obrađeno:

reciklažna dvorišta i zeleni otoci

energenti i sterilni dehidrirani kompost

proces razvrstavanja otpada

revitalizacija i sanacija postojećih deponija

naknade za odvoz smeća, za deponij i nekorektno postupanje s otpadom

eko incidenti

            

Predavač: Tomislav Grizelj

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: