Najnovije

Zakon o provedbi Uredbe (SU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarimaGarancija

10.7.2020, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom dajemo prikaz Zakona o provedbi Uredbe Europske unije 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 54/2020. te je u primjeni od 14. svibnja 2020. godine. Zakonom o ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zrakuGarancija

9.7.2020, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti zraka (>>Narodne novine<<, broj 127/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela UREDBU O RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovom se Uredbom ...
cijeli tekst

Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadomGarancija

6.7.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom obrađujemo obvezu imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadom što je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
TOP 5

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Garancija

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Registar onečišćavanja okoliša je javno dostupna baza podataka u koju obveznici prijavljuju podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja te prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Baza sadrži podatke od ...
cijeli tekst

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestArhiva

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-onto obrasca

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom.

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom. Na webinaru će se polaznike upoznati za važnim direktivama, propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom.

Datum:22.5.2020.

Mjesto: ONLINE

Predavač

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: