Najnovije

Plan gospodarenja neopsanim otpadom PGO-PO

18.3.2019, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer
Na koji period se izrađuje Plan gospodarenja otpadom (PGO-PO)? Odgovor: Prema članku 48. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i članku 14. izmjena i dopuna Zakona (NN br. 73/17) propisana je obveza izrade plana ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odgovornosti trgovca otpadomGarancija

13.3.2019, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Koje su odgovornosti trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u posjed (upisanog u očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku) i proizvođača otpada kod izvoza otpada koji ne podliježe ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom - noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (3. dio)Garancija

9.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Otpad iz rudarske industrije Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19 (u daljnjem tekstu: Zakon) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_277.html 1 predviđena je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Zakon) - noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (2. dio)Garancija

7.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Obveze JLS za odvojeno prikupljanje određenih vrsta otpada i akcije prikupljanja otpada Izvršno tijelo JLS dužno je osigurati odvojeno prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom -noviteti za dionike sustava gospodarenja otpadom (1. dio)Garancija

5.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Održivo gospodarenje otpadom u fokusu je svih gospodarskih sektora - od industrije i energetika, pa do poljoprivrede, prometa i turizma. Radi potrebe uspostavljanja održivog kružnoga gospodarstva, napredne su tehnologije i načini ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Odgovornosti trgovca otpadomGarancija

4.3.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Koje su odgovornosti trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u posjed (upisanog u očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku) i proizvođača otpada kod izvoza otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku? Prema ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Očevidnik o nastanku i tijeku otpadaGarancija

13.2.2019, Vesna Šabanović, dipl.ing.kem., Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu sa člankom 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i ...
cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpadaGarancija

11.2.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Krajem studenoga 2018. godine, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donesen je Pravilnik kojim se dopunjuje Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Tim je novim ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
OBAVIJEST JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE vezano za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

OBAVIJEST JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE vezano za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpadaGarancija

6.2.2019, Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nastavno na odluku Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju projekta "Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada" u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina ...
cijeli tekst

Novi Pravilnik o zaštiti od opasnih kemikalija radnika i okolišaGarancija

29.1.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Prilikom proizvodnje, uporabe ili zbrinjavanja opasnih kemikalija prisutna je izloženost radnika, što može rezultirati povećanim rizikom po njihovo zdravlje. Uslijed nepropisnog rukovanja, opasne kemikalije mogu ugroziti i kvalitetu okoliša, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018 | 2017

Očevidnik prijevoznika otpadaGarancija

11.4.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Naime postojeća dozvola za tvrtku je istekla 4.2.2016 g. i sad bih je trebalo produžiti. Što točno moramo napraviti da bi dozvola bila produžena? Prema članku 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  pravna ili fizička osoba-obrtnik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Gospodarenje otpadnim uljimaGarancija

10.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović , Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima člankom 4. gospodarenje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ...
cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Otpad od hraneArhiva

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ...
cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

KONFERENCIJA ZAŠTITA OKOLIŠA: Komunalni i građevinski otpad kao resurs

 11.4.2019, Split

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj je poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima.Hrvatska ima jako velik problem s otpadom na kopnu i moru.Na ovom će seminaru,između ostalog,biti obrađeno:

  • reciklažna dvorišta i zeleni otoci
  • energenti i sterilni dehidrirani kompost
  • proces razvrstavanja otpada
  • revitalizacija i sanacija postojećih deponija
  • naknade za odvoz smeća, za deponij i nekorektno postupanje s otpadom
  • eko incidenti
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: