Najnovije

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenjaGarancija

7.8.2019, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (>>Narodne novine<<, br. 20/18. i 115/18.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD ONEČIŠĆENJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom ...
cijeli tekst

NAREDBU O ZABRANI UPORABE DIDUŠIKOVOG MONOKSIDA (N2O)Garancija

25.7.2019, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 50.a stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (>>Narodne novine<<, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19) ministar zdravstva donosi NAREDBU O ZABRANI UPORABE DIDUŠIKOVOG MONOKSIDA (N2O) Na ...
cijeli tekst

Zakon o vodama

18.7.2019, Izvor: Narodne novine
Odluka o proglašenju Zakona o vodama Hrvatski sabor na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosi Odluku o proglašenju Zakona o vodama koju je donio na sjednici 28. lipnja 2019. Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i ...
cijeli tekst

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogodaGarancija

10.7.2019, Izvor: Narodne novine
U Narodnim novinama broj 1278 objavljen je Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda, koje je donijelo Ministarstvo financija na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. U Narodnim novinama broj 1278 objavljen je ...
cijeli tekst

Odluka o donošenju plana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane RH 2019.-2022.Garancija

10.7.2019, Izvor: Narodne novine
U Narodnim novinama broj 1169 objavljena je Odluka o donošenju plana sprječavanja smanjenja otpada od hrane RH 2019.-2022., koje je donijela Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o poljoprivredi. U Narodnim novinama broj 1169 objavljena je Odluka o ...
cijeli tekst

Vođenje dokumentacije za gospodarenje otpadom vlasnika zgrade za sve stanareGarancija

5.7.2019, Mr.sc.Hrvoje Buljanm dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Može li vlasnik zgrade voditi dokumentaciju vezanu uz gospodarenje otpadom za sve stanare zgrade, s obzirom na to da ne postoji mogućnost mjerenja količine otpada bačenog u kontejner? Prema Zakonu o održivom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Kazne za prodavatelja ako nema riješeno preuzimanje otpadne ambalažeGarancija

5.7.2019, Mr.sc.Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Zanima me kolike su propisane kazne ako prodavatelj u svojim prostorima nema riješeno preuzimanje otpadne ambalaže koja je u sustavu povratne naknadne, a dužan je zbog kvadrature i prodaje istog? Člankom 42. Zakona ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza tvrtke da produžuje dozvolu prijevoznika neopasnog otpadaGarancija

5.7.2019, Mr.sc.Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Molim vas informaciju možemo li mi kao velika tvrtka sami prevoziti otpad do zbrinjavatelja, odnosno platiti nekome za to? Jesmo li u prekršaju ako smo do sada imali takvu praksu? Mogu li tvrtke zbrinjavatelji nama ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Obveza tvrtke da produžuje dozvolu prijevoznika neopasnog otpadaGarancija

19.6.2019, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Mi smo tvrtka(d.o.o.) i svake godine produžujemo dozvolu prijevoznika neopasnog otpada. S obzirom na izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19) imamo li obvezu produžiti istu? U konkretnom slučaju, treba ...
cijeli tekst

Sustav gospodarenja EE otpadom i obveze dionika u 2019. godiniGarancija

14.6.2019, mr.sc. Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom (EE otpadom) podrazumijeva sakupljanje, prijevoz, oporabu, i zbrinjavanje te druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon ...
cijeli tekst
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018 | 2017

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestArhiva

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst

Otpad od hraneArhiva

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ...
cijeli tekst

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018 | 2017
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Komunalni i građevinski otpad kao resurs

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj je poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima. Hrvatska ima jako velik problem sa otpadom na kopnu i moru. Na ovom će seminaru, između ostalog, biti obrađeno:

reciklažna dvorišta i zeleni otoci

energenti i sterilni dehidrirani kompost

proces razvrstavanja otpada

revitalizacija i sanacija postojećih deponija

naknade za odvoz smeća, za deponij i nekorektno postupanje s otpadom

eko incidenti

            

Predavač: Tomislav Grizelj

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: