Najnovije

Prijava za obrazac AO10Garancija

6.8.2020, Marijana Matić, dipl.ing.konzultant, Izvor: Verlag Dashöfer
Je li se potrebno negdje prijaviti za obrazac AO10 kada se otvori nova tvrtka ili je obrazac dovoljno samo poslati? Ako ste dužni popunjavati i dostavljati obrazac AO10 (podaci o vrstama i količina jednokratne ambalaže ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Donesen novi pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici HrvatskojGarancija

4.8.2020, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
S obzirom na to da je na temelju odredbe članka 202. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo navedeni Pravilnik, istim se propisuje ...
cijeli tekst

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinovaGarancija

4.8.2020, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (>>Narodne novine<<, broj 127/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela UREDBU O NAČINU TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA ...
cijeli tekst
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Garancija

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Registar onečišćavanja okoliša je javno dostupna baza podataka u koju obveznici prijavljuju podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja te prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Baza sadrži podatke od ...
cijeli tekst

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst

Održivi razvoj, politike EU, primjena ciljeva EU u RHGarancija

4.1.2017, mr.sc. Hrvoje Buljan Željko Krevzelj, mag.ing.oecoing, Izvor: Verlag Dashöfer
Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe, te na činjenici da Planet Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka nego posudili od svoje djece. Održivi razvoj ...
cijeli tekst

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestGarancija

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

5. KONFERENCIJA - Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Konferencija je namijenjena svim gospodarskim subjektima koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično) te svim gospodarskim subjektima koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Program konferencije osmišljen je na način da nije namijenjen isključivo profesionalcima koji su zaduženi za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u svojim tvrtkama, već nudi znanje, praktična rješenja i smjernice onim zaposlenicima koji nisu specijalizirani za navedeno područje kako bi im pružili znanje potrebno za rad.

Namjena konferencije jest stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom. Također, namjena je dodatno obrazovati i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom.

Datum: 24.9.2020.

Mjesto: Kongresni centar Forum

Predavači:

mr.sc. Sanja Grabar dipl.ing.kem.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

mr.sc. Mira Zovko

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: