Najnovije

Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje od GMO ili sadrže kombinaciju GMOGarancija

26.5.2020, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Navedenim tekstom prikazujemo novi Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište gmo-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže gmo ili kombinaciju gmo-a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 44/20, ...
cijeli tekst

Ključni broj otpada na kantama s poklopcemGarancija

25.5.2020, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer
Trebaju li kante s poklopcem biti obilježene sa ključnim brojem otpada koje ste naveli kao mjesto za bacanje potrošenih maski, jednokratnih rukavica, koje su služile kao preventiva od zaraze covidom-19? Trebaju li to biti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijaGarancija

25.5.2020, Izvor: Narodne novine
Na temelju članka 31. stavka 6., članka 34. stavka 5., članka 36. stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (>>Narodne novine<<, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike ...
cijeli tekst

Pravne osobe i obveza ispunjavanja PLOGarancija

20.5.2020, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer
Je li u situaciji kada davatelj javne usluge preuzme otpadni papir i plastiku od pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika potrebno ispunjavati prateći list? Ne ispunjava li se prema čl. 35. (1) Pravilnika o gospodarenju otpadom, za ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ...
cijeli tekst

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Garancija

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Registar onečišćavanja okoliša je javno dostupna baza podataka u koju obveznici prijavljuju podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja te prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Baza sadrži podatke od ...
cijeli tekst

Otpad od hraneArhiva

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ...
cijeli tekst

ONTO ObrazacGarancija

10.2.2016, Goran Lončar mag. oecol. mag. geogr., Izvor: Verlag Dashöfer
Ukoliko neka tvrtka sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom obavlja djelatnost sakupljanja otpada, te za svaku vrstu otpada vodi ONTO obrazac, je li dužna voditi i ONTO-P obrazac za isto ili je dovoljan samo ONTO obrazac? Zakonom o održivom ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Održivo gospodarenje otpadom i ispunjavanje e-onto obrasca

EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektori spadaju među glavne generatore otpada, suočeni su s potrebom izmjene svoje poslovne prakse kako bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Gospodarenje otpadom obuhvaća cijeli niz aktivnosti od organizacije odvojenog prikupljanja otpada, obrade otpade do vođenja dokumentacije o otpadu, prijavu gospodarenja otpadom u Registar onečišćivanja okoliša. 

Stjecanje i dopunjavanje znanja iz područja gospodarenja otpadom od zakonodavnog okvira do primjene propisa u svakodnevnoj poslovnoj praksi odnosno svakodnevnim poslovnima aktivnostima uključujući i obveze vođenja dokumentacije o otpadu i prijave podataka o načinu gospodarenja otpadom.

Namjena webinara je dodatno obrazovati polaznike i pomoći polaznicima u ispunjavanju obveza prema zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom. Na webinaru će se polaznike upoznati za važnim direktivama, propisima i prekršajnim odredbama iz područja gospodarenja otpadom.

Datum:22.5.2020.

Mjesto: ONLINE

Predavač

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: