Najnovije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom , 2.dioGarancija

17.2.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Obveza proizvođača za uplatu iznosa povratne naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom Proizvođač je obvezan Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatiti iznos povratne naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom prilikom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zaštita okoliša i održivo gospodarenje otpadom - izazovi za JLS i javna poduzećaGarancija

17.2.2020, dipl.ing.managmenta Lara Šiljeg viši stručni suradnik za projekte financirane iz EU fondova, Izvor: Verlag Dashöfer
Neodgovarajuće gospodarenje otpadom i neadekvatna zaštita okoliša, nedovoljna educiranost i manjak izobrazbe o održivom gospodarenju otpadom, pogodnostima recikliranja i ...
cijeli tekst
TOP 5

Agencija za zaštitu okoliša- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Članak 38. - Zakon o zaštiti okolišaGarancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Naslov iznad članka 38. i članak 38. se brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se pripajaju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Očevidnik prijevoznika otpadaGarancija

11.4.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Naime postojeća dozvola za tvrtku je istekla 4.2.2016 g. i sad bih je trebalo produžiti. Što točno moramo napraviti da bi dozvola bila produžena? Prema članku 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  pravna ili fizička osoba-obrtnik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18. i 118/18) - na snazi od 01.01.2019.Garancija

1.1.2019, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša se u potpunosti uređuju: načela zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvitka osobito uvažavanje općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)Garancija

18.11.2019, mr.sc Mira Zovko, Izvor: Verlag Dashöfer
Registar onečišćavanja okoliša je javno dostupna baza podataka u koju obveznici prijavljuju podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja te prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Baza sadrži podatke od ...
cijeli tekst

Novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbestArhiva

16.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
U Narodnim novinama broj: 69/16 od 27. srpnja 2016. godine objavljen je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest . Njegovim stupanjem na snagu 4. kolovoza 2016. prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN, br. 38/08) i ...
cijeli tekst
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Norme i sustavi upravljanja okolišem - unapređenje ekološkog poslovanja tvrtki

Na tržištu je sve veći broj tvrtki koje se odlučuju za uvođenje nekog od sustava upravljanja okolišem (ISO 14001, EMAS i sl.), kao i proizvoda i usluga označenih nekim od ekoloških oznaka.

Namjena seminara je dati informacije polaznicima o načinu uvođenja međunarodnih i EU sustava upravljanja okolišem, odnosno normi te eko - oznaka koje se dodjeljuju proizvodima i uslugama. Uvođenjem ovakvih noviteta u poslovanje, prezentiraju se njihovi učinci te kriteriji i smjernice za ispravan prikaz aspekata okoliša

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Datum Mjesto
28.01.2020. Zagreb SAZNAJTE VIŠE

Predavač

Ksenija Papa, dipl.ing

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: